Vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti


Taip pat prašė priteisti 5 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovės specialistai pagal teisės aktų reikalavimus atliko atsakovės veiklos planinį patikrinimą už metų laikotarpį dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo, kompensuojamų vaistų ir kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių skyrimo bei išrašymo pagrįstumo ir teisėtumo, konkretaus kompensuojamo vaisto Ivabradinum skyrimo bei išrašymo pagrįstumo ir teisėtumo.

Ieškovės sprendimu buvo pripažinta eilė atsakovės padarytų pažeidimų nesuteikus deklaruotų paslaugų arba suteikus paslaugas pažeidžiant jų apmokėjimo tvarką, skiriant bei išrašant kompensuojamus vaistus bei medicinos pagalbos priemones, nurodant aukštesnį, nei numato teisės aktai, vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimo lygmenį, nepadarius apskaitos įrašų dokumentuose, būtinų skiriant kompensuojamus vaistus, dėl ko buvo padaryta 4 ,71 Eur žala privalomojo sveikatos draudimo fondo toliau-PSDF biudžetui.

Pagal sudarytos su ieškove Sutarties nuostatas atsakovė įsipareigojo atlyginti tokio pobūdžio žalą. Atsakovė buvo įpareigota atlyginti žalą ikitačiau pervedė PSDF biudžetui tik ,59 Eur sumą, o likusią sumą atsisakė atlyginti. Dublike ieškovė, įvertinusi atsakovės atliktą dalies žalos PSDF biudžetui atlyginimą, sumažino reikalavimo sumą iki 2 ,46 Eur.

Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su reikalavimu nesutinka. Atsakovės nuomone, Vilniaus teritorinės ligonių kasos sprendimas dėl atsakovės galimai padarytos žalos PSDF biudžetui nėra privalomas atsakovei ir sprendžiant šį ginčą reikia įvertinti ieškovės sprendimo hipertenzija vyrams po 50 metų bei pagrįstumą, ką savo praktikoje yra konstatavęs Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas.

Pagal administracinių teismų praktiką, tokiu atveju susiklosto šalių sutartiniai santykiai ir turi būti nagrinėjamas sutartinės atsakomybės klausimas, o ieškovės sprendimas turi būti vertinamas tik kaip raginimas geruoju atlyginti žalą. Tačiau atsakovė nesutiko su Ekspertizės pažymos 8. Nurodė, kad iš viso ginčijama žalos suma sudaro 2 ,27 Eur, nes kitoje dalyje su nurodytos žalos suma atsakovė sutiko ir ją atlygino.

Atsakovės teigimu, nei vieno iš atsakovės darbuotojų — gydytojų išrašytų vaistų receptų aplinkybės neatitinka įsakymu Nr.

IK patvirtinto vaistų pardavimo aprašo 71 p. Pažymėjo, kad atlikusi metų veiklos patikrinimą ieškovė nepagrįstai vadovavosi dar neįsigaliojusiu Valstybinės ligonių kasos įsakymu Nr. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė 5 Vilniaus miesto apylinkės teismas m.

Teismas nurodė, jog remiantis atsakovės sudarytos su ieškove Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties Nr.

vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti naudingiausi maisto produktai nuo hipertenzijos

ST 2. Pagal šalių sudarytos sutarties 2. Nustačius, kad atsakovė pažeidė kompensuojamų vaistų Nebilet Plus, Exenatidum, Irbesartanum skyrimo ir išrašymo sąlygas, yra pagrindas pripažinti, kad atsakovė pažeidė šalių sudarytos sutarties Nr.

ST, 2. Teismas konstatavo, kad atsakovė neįrodė savo atsikirtimų į ieškinį. Ieškovė Vilniaus teritorinių ligonių kasa, vykdydama Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 52 str. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai 7 Apeliaciniu skundu atsakovė VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinetas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo arterijų hipertenzija қazaқsha. Priteisti iš ieškovės apeliantės patirtas bylinėjimosi išlaidas: 57 Eur žyminio mokesčio ir Eur advokato pagalbos išlaidas, kas bendrai sudaro Eur.

Skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Nurodo, jog teismas, nenustatė visų šiai bylai teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių, nevisapusiškai ištyrė bylos duomenis dėl atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų — neteisėtų veiksmų, PSDF biudžetui padarytos žalos fakto ir dydžio, priežastinio ryšio, taip pažeisdamas įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas, dėl ko buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas.

vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti neįgalumas sergant cukriniu diabetu ir hipertenzija

Skunde nurodoma, jog teismas, atsakovės atžvilgiu taikydamas sutartinę atsakomybę bei įpareigodamas ją atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą, byloje neištyrė ir nenustatė visų privalomų civilinei atsakomybei kilti sąlygų ir tuo pažeidė CK 6. Pagal bendrąsias civilinės atsakomybės taikymo taisykles ieškovė, pareiškusi sveikatos priežiūros įstaigai — VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinetas ieškinį dėl jos darbuotojų gydytojų kaltais veiksmais teikiant sveikatos priežiūros paslaugas padarytos PSDF biudžetui žalos atlyginimo, privalėjo byloje įrodyti neteisėtus veiksmus, žalos faktą bei jos dydį, priežastinį ryšį tarp atsakovės gydytojų neteisėtų veiksmų ir PSDF biudžetui padarytos žalos CK 6.

Kadangi žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama, o atsakovė byloje siekė paneigti jos kaltės prezumpciją, teismas skundžiamame sprendime turėjo pasisakyti ir dėl to ar atsakovė šią prezumpciją paneigė, nes priešingu atveju, ieškovė privalėjo įrodyti ir žalą padariusio asmens kaltę. Teismas, konstatuodamas jog atsakovės neteisėti veiksmai atitinka ieškovės specialistų parengtoje Ekspertizės pažymoje nurodytus pažeidimus, byloje iš esmės savarankiško atsakovės pacientų asmens sveikatos istorijų įrašų ir medicininių dokumentų tyrimo neatliko, jais priimdamas sprendimą nesirėmė, o tik formaliai pažymėjo, jog atsakovė šių duomenų neginčijo.

Apeliantė teigia, jog teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė nepaneigė Vilniaus teritorinės ligonių kasos ekspertizės pažymos toliau-Ekspertizės pažyma 8. Pasisakydamas dėl Ekspertizės pažymos 8. Nurodo, jog teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovė neįrodė, kad pacientai buvo gydomi pagal II tipo cukrinio diabeto gydymo schemą Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. Tokios teismo išvados prieštarauja Aprašo nuostatomis, kurio 1 priedo nuostatose sąlygų Exenatidum skyrimui nėra nurodyta, o antrojo tipo cukrinio diabeto gydymo schemoje apribojimo skirti Metforminum taip pat nėra.

Teismo išvados prieštarauja ir pacientų asmens sveikatos istorijų įrašų ir medicininių dokumentų duomenims, iš kurių matyti, jog pacientams Exenatidum buvo skiriamas kaip antras kompensuojamas vaistas su Gliklazidu, nes jie Metformino netoleravo.

Teismas, konstatuodamas, jog atsakovės gydytojai pažeidė kompensuojamo vaisto Nebilet Plus skyrimo ir išrašymo sąlygas, šiuo klausimu jokio bylos duomenų tyrimo ir vertinimo neatliko, todėl nemotyvuotai sprendė, jog ieškovės specialistų parengtos Ekspertizės pažymos 8.

Teismas savo išvadą išimtinai grindė Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.

Žygimantas Kardelis

Byloje nėra ginčo dėl to, kad visi atsakovės pacientai, kuriems buvo skirtas vaistas Nebilet Plus sirgo hipertenzine liga ir, kad šis vaistas tinkamai kontroliavo pacientų kraujospūdį. Byloje, kilo ginčas tik dėl to, ar atsakovės pacientai atskirai vartojo Nebivololum ir Hydrochlorothiazidum grupių vaistus iki buvo paskirtas Nebilet Plus ir ar dėl to nebuvo pažeista kompensuojamo vaisto Nebilet Plus skyrimo tvarka. Šias aplinkybes byloje turėjo įrodyti ieškovė, o ne atsakovė.

Ieškovė į bylą nėra pateikusi jokių duomenų apie tai, kad atsakovės pacientai prieš išrašant Vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti Plus, atskirų šių vaistų formų nevartojo. Priešingai, atsakovės atstovė gydytoja I. Visose pacientų ambulatorinėse kortelėse apie šių vaistų vartojimą yra įrašai.

Vaistai išrašyti nepažeidžiant teisės aktų, nes tokios dozės Teisės aktuose nėra draudimo pacientams išrašyti nekompensuojamus vaistus ir nėra paaiškinta kiek dienų turi pacientas vartoti atskiras tabletes, kad būtų galima išrašyti vienoje tabletėje esančius vaistus, taip pat nėra nenumatyta, kad išbandymui skirtus vaistus būtina išrašyti tik kompensuojamą receptą.

Byla e2A/ - eTeismai

Nurodytas faktines aplinkybes patvirtina įrašai atsakovės pateiktose pacientų ambulatorinėse kortelėse, kurie buvo hipertenzijos gydymas ir jo efektyvumas VTLK Taikinimo komisijos ir kuri 11 14 sprendimu vienbalsiai pasisakė, kad dėl vaisto Nebilet Plius skyrimo PSDF biudžetui žala nebuvo padaryta. Šias aplinkybes taip pat patvirtino VTLK vyr.

Teismas, konstatuodamas, jog atsakovės gydytojai pažeidė kompensuojamo vaisto Irbesartanum skyrimo ir išrašymo sąlygas, nepagrįstai vadovavosi išimtinai atsakovės specialistų parengtos Ekspertizės pažymos 8.

Skirti prie nefrozinio sindromo vaisto indikacijos nėra, tačiau šiuo atveju vaistą atsakovo šeimos gydytojai ne skyrė, o tęsė gydymui po endokrinologo paskyrimo tiksliai pagal vaisto terapines indikacijas nurodytas Irbesartano skyrimo charakteristikoje. Pažymėtina, kad šiuos vaistus pacientai vartojo po endokrinologo paskyrimo daugelį metų.

Ieškovė atsiliepimu į skundą prašo atmesti apeliacinį skundą, kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Irinotecan Kabi | Vartojimas, šalutinis poveikis | mlsprendimai.lt

Nurodo, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas teisingai paskirstė įrodinėjimo naštą, įvertino Vilniaus TLK Ekspertizės skundai dėl hipertenzijos ligos Nr. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešojo administravimo subjekto įgalinimus turinčios teritorinės ligonių kasos atliktų patikrinimų pagrindu priimami teisės taikymo aktai, kuriais konstatuojamas PSDF biudžeto lėšų įgijimas be teisėto pagrindo fiksuojant faktinius pažeidimus, bylose dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytos žalos atlyginimo, kai į teismą kreipiasi teritorinės ligonių kasos vadovaudamosi Sveikatos draudimo įstatymo 33 straipsniu, nors ir neturi didesnės įrodomosios galios įrodinėjimo procese CPK straipsnis, straipsnio 2 dalisyra kontroliuojančio subjekto pagal kompetenciją priimtas teisės taikymo aktas ir jame fiksuoti teisės pažeidimai turi būti paneigiami šalies, kuri ginčija juos buvus, iniciatyva teikiant įrodymus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.

Vadovaujantis civilinio proceso kodekso straipsniu ir kasacinio tesimo praktika, apeliantas nesutikdamas su Ekspertizės pažyma nustatytomis aplinkybėmis turėjo pareigą pateikti tai paneigiančius įrodymus. Apeliantas, teikdamas įrodymus, nepaneigė aplinkybių, užfiksuotų kontrolės procedūros dokumentuose Ekspertizės pažymoje ir Vilniaus TLK sprendime Nr.

Vilniaus miesto apylinkės teismas nepažeidė pareigos motyvuoti teismo sprendimą. Teismas sprendime ištyrė ir įvertino aktualų teisinį reglamentavimą, išanalizavo pagrindinius teisinius ginčo aspektus, pasisakė dėl jų vertinimo, išdėstė, kokiais įrodymais remdamasis pripažįsta bylos aplinkybes nustatytomis, todėl tinkamai motyvavo savo išvadas.

Vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti skunde nepagrįstai teigia, kad jis byloje siekė paneigti kaltės prezumpciją ir neva teismas skundžiamame sprendime turėjo pasisakyti dėl to, ar apeliantas šią prezumpciją paneigė. Apeliantas skunde nenurodo, kokiais argumentais ir įrodymais byloje grindė, kad nebuvo jo kaltės.

Nei atsiliepime, nei triplike nėra išsakyta pozicija dėl kaltės klausimo. Todėl ieškovas neturėjo įrodyti kaltės ir teismas sprendime pagrįstai nepasisakė dėl kaltės prezumpcijos paneigimo. Negalima sutikti su apeliantės pozicija, kad šeimos gydytojai tęsdami antrinio ar tretinio lygio gydytojų vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti gydymą ir išrašydami pacientui kompensuojamąjį vaistą yra atleidžiami nuo pareigos vadovautis teisės aktais, nustatančiais kompensuojamųjų vaistų išrašymo sąlygas.

Pacientą antrinio ar tretinio lygmens gydytojai konsultuoja ir rekomenduoja jam taikyti gydymą vaistais nepriklausomai nuo to, ar vaistai atitinka kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo toliau — PSDF biudžeto lėšomis sąlygas.

 • Capecitabine Fresenius Kabi | Vartojimas, šalutinis poveikis | mlsprendimai.lt
 • Dietinė inkstų hipertenzija
 • Hipertenzija kaip diagnozė
 • Hipertenzija ir vertikali laikysena

Pacientai siunčiami pas antrinio ar tretinio lygio gydytojus konsultacijai dėl tinkamiausio gydymo plano, o ne dėl gydymo kompensuojamaisiais vaistais. Antrinio ar tretinio lygmens gydytojo konsultacija nepakeičia teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų vaistų išrašymo sąlygų. Tai, kad pacientui yra suteikta antrinio ar tretinio lygmens gydytojo konsultacija savaime nereiškia, kad toliau visas gydymo procesas bus kompensuojamas PSDF biudžeto lėšomis — pacientas kiekvieną kartą turi atitikti teisės aktuose nustatytas sąlygas.

Ieškovė nesutinka, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas nepaneigė Ekspertizės pažymos 8.

vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti diakarbas sergant hipertenzija

Vilniaus miesto apylinkės teismas teisingai nusprendė dėl Ekspertizės pažymos Nr. Apelianto byloje pateikti medicininiai dokumentai neįrodė, kad šiais atvejais kompensuojamasis vaistas Exenatidum buvo paskirtas ir išrašytas cukriniam diabetui gydyti kaip trečias kompensuojamasis vaistas pirmi du vaistai kompensuojamieji arba kaip antras kompensuojamasis vaistas, kai metforminas netoleruojamas ar yra jo vartojimo kontraindikacijų pirmas vaistas — kompensuojamasis.

Todėl teismas teisingai konstatavo, kad atsakovė pažeidė vaistų antrojo tipo cukriniam diabetui gydyti skyrimo bei išrašymo tvarką.

10 dažniausiai ieškomų

Ekspertizės pažymos 8. Apeliantas nei atsiliepime, nei triplike, nei apeliaciniame skunde nepateikė duomenų ir dokumentų pagrindžiančių, kad teisės akto reikalavimas buvo nepažeistas ir neneigia, kad kompensuojamąjį vaistą Exenatidum skyrė kartu su vaistu Insulinum. Apeliaciniame skunde neteisingai teigiama, kad teismas kompensuojamojo vaisto Nebivololum et Hydrochlorothiazidum toliau — Nebilet Plius skyrimo ir išrašymo sąlygų klausimu jokio bylos duomenų tyrimo ir vertinimo neatliko, todėl priėmė nemotyvuotą sprendimą.

Sutinkame su teismo sprendimu, kad apeliantas neįrodė aplinkybės, kad pacientai atskirai vartojo Nebivololum ir Hydrochlorothiazidum grupių vaistus iki buvo paskirtas Nebilet Plus, todėl pažeidė kompensuojamo vaisto Nebilet Plus skyrimo tvarką. Įvertinus Taikinimo komisijos posėdžio protokolą ir tai, kad iš os vaisto Nebilet Plus išrašymo atvejų, sudarančių ieškinio dalyką, Vilniaus TLK Taikinimo komisija siūlė nelaikyti žala tik 6 atvejus Ekspertizės pažymos 2 priedo eil.

Šie faktai buvo išnagrinėti teismo posėdyje ir teismas atskirai įvertinti kiekvieno paciento medikinius dokumentus sprendime neprivalėjo. Dėl Ekspertizės pažymos 8. Irbesartanum gali būti skiriamas ir išrašomas esant diagnozėms N04 Nefrozinis sindromas ir N08 Glomerulų pažeidimas sergant ligomis, klasifikuojamomis kiturkai nustatytas antrojo tipo cukrinis diabetas. Diagnozė Glomerulų pažeidimas sergant endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis N08 apima glomerulų pažeidimą sergant amiloidoze, Fabry-Anderson liga, lecitino ir cholesterolio aciltransferazės nepakankamumu, išskyrus glomerulų pažeidimus sergant cukriniu diabetu.

Vilniaus mieto apylinkės teismas spręsdamas, ar yra teisės akto pažeidimas, išanalizavo teisės akto normą ir paaiškino, kad Vilniaus TLK Taikinimo komisijos sprendimas yra rekomendacinis aktas — taigi nėra teisės akto pažeidimo nebuvimo įrodymas.

Kadangi apeliantas nepateikė įrodymų, kad vaisto išrašymas pacientui atitinka teisės akte nustatytas sąlygas, negalima sutikti, kad teismas priėmė nepagrįstą ir neteisingą sprendimą. Ieškovė nurodo, jog žalos dydis įrodytas prie ieškinio pridėta Ekspertizės pažyma.

vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti hipertenzijos gydymas be vaistų straipsnis

Ekspertizės pažyma yra Vilniaus TLK pagal kompetenciją priimtas teisės taikymo aktas, kuriame ieškovas užfiksavo ASPĮ padarytus teisės pažeidimus ir jų pasekmes — žalą. Ekspertizės pažyma yra tinkamas įrodymas tiek teisės aktų pažeidimų aplinkybėms, tiek jais padarytos žalos faktui ir dydžiui įrodyti.

Atitinkamai ekspertizės pažymos įrodomąją reikšmę yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiais Teismas nutartyje civilinėje byloje Nr.

Kaletra - mlsprendimai.lt

Pabrėžtina, kad teritorinės ligonių kasos tikrina tik iš PSDF biudžeto apmokėtų vaistų išrašymo atvejus. Paaiškina, kad apeliaciniame skunde nurodyta teisminė praktika dėl formalių pažeidimų ir nepadariusių realios žalos PSDF biudžetui Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. Pirmiausia, administracinėje byloje Nr.

Vaistinių su teritorinėmis ligonių kasomis sudaromos sutartys ir jų įsipareigojimus apibrėžiantys teisės aktai nėra tapatūs asmens sveikatos priežiūros įstaigų su teritorinėmis ligonių kasomis sudaromoms sutartims, sutartiniams ir teisės aktų nustatytiems įsipareigojimams.

Antra, administracinėje byloje Nr. Esant skirtingiems teisės aktų pažeidimas ir jų padariniams, nagrinėjamoje byloje negalima tiesiogiai taikyti administracinėje byloje Nr. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą mankšta padidina širdies sveikatą ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skambėjimas su hipertenzija teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK str.

Apeliantė prašo taikyti CPK straipsnyje numatytą išimtį ir skirti vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Prašymas dėl žodinio proceso grindžiamas tuo, kad žalos atlyginimo byloje reikia nustatyti žalos fakto ir dydžio aplinkybes, o tam būtina ištirti didelės apimties įrodymus, aiškintis faktines bylos aplinkybes bei išklausyti šalių paaiškinimus. CPK straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK straipsnyje nurodytas išimtis, t.

Apeliantė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes būtina ištirti didelės apimties įrodymus, aiškintis faktines bylos aplinkybes bei išklausyti šalių paaiškinimus. Teisėjų kolegijos nuomone, šis prašymas netenkinamas, kadangi bylai išnagrinėti reikšmingos aplinkybės pagrįstos pateiktais įrodymais, byloje dalyvaujantys asmenys savo procesiniuose dokumentuose išdėstė savo motyvuotus ir išsamius argumentus, šalys pasisakė duodamos paaiškinimus bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

Pažymėtina, kad dalyvaujančio byloje asmens motyvuotas prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka teismui nėra privalomas CPK str.

 1. Geriausi vaisiai širdies sveikatai
 2. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.
 3. Etapo trukmė nuo kelių mėn.
 4.  - Давай я тебе помогу.
 5. Skubios pagalbos dėl hipertenzijos algoritmas
 6. Širdies ir kraujagyslių hipertenzija
 7. Kuri dieta yra geresnė sergant hipertenzija

Be to, apeliantė yra pateikusi papildomus įrodymus byloje ir prašo prijungti rašytinius paaiškinimus. CPK straipsnis draudžia apeliacinės instancijos teisme teikti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus šiame straipsnyje nustatytus atvejus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės prašomas prijungti papildomas įrodymas — Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktoriaus įsakymas negali būti laikomas nauju įrodymu byloje.

Tai yra teisės aktas, todėl kaip įrodymas byloje nėra prijungiamas. Kolegija nurodo, jog CPK nenumato galimybės šalims bylą nagrinėjant apeliacinio rašytino proceso tvarka teikti rašytinius paaiškinimus. Savo argumentus šalys turi teisę išdėstyti procesiniuose dokumentuose, t.

 • Hipertenzijos priežastys ir požymiai
 • Hipertenzijos keršto skaityti internete
 • Hipertenzijos gydymo istorija

Todėl rašytiniai paaiškinimai nepriimami ir nevertinami CPK str. Byloje sprendžiamas ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo konstatuota, jog atsakovė pažeidė kompensuojamųjų vaistų išrašymo tvarką, teisėtumo ir pagrįstumo. Byloje nustatyta, kad šalys sudarė Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartį Nr.

ST toliau — Paūmėjus hipertenzijai. Ieškovės Vilniaus teritorinės ligonių kasos toliau — Vilniaus TLK specialistai, vykdydami Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 52 str. Patikrinimas buvo atliktas pagal užduotis: 1 patikrinti pacientams suteiktų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, tinkamumą, kiekį, apskaitą, medicinos dokumentų pildymo kokybę ir norminių teisės aktų laikymąsi; 2 pacientams išrašytų kompensuojamųjų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumą ir teisėtumą; 3 pacientams išrašyto kompensuojamojo vaisto Ivabradinum skyrimo bei išrašymo pagrįstumą ir teisėtumą.

Ekspertizės pažymos Vilniaus TLK taikinimo komisija, išnagrinėjusi atsakovės skundą priėmė sprendimą Nr. Vilniaus TLK direktorius, įvertinęs Vilniaus TLK taikinimo komisijos sprendimą ir ekspertizės pažymą sprendimu iš dalies pakeitė ekspertizės pažymos 8.

vaistai 1 laipsnio hipertenzijos gydymo protokolui gydyti hipertenzija 3 etapai 1 laipsnis

Ieškovė, įvertinusi aplinkybę, kad atsakovė pervedė 1 ,66 Eur žalai atlyginti dublike reikalavimą sumažino nuo 3 ,12 Eur iki 2 ,46 Eur ir ginčas tarp šalių liko dėl Ekspertizės pažymos 8.

Kolegija sutinka su apeliantės argumentais, jog ekspertizės pažymos duomenys nėra laikomi įrodymais, turinčiais didesnio patikimumo laipsnį.

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ieškovės ekspertizės pažyma neturi didesnės įrodomosios galios įrodinėjimo procese CPK straipsnis, straipsnio 2 dalis ir yra kontroliuojančio subjekto pagal kompetenciją priimtas teisės taikymo aktas, todėl jame fiksuoti teisės pažeidimai gali būti paneigiami šalies, kuri ginčija juos buvus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, bylos Nr. Ieškovė pareiškė ieškinį dėl žalos pagal šalių sudarytą sutartį atlyginimo. Nagrinėjamu atveju taikant sutartinę atsakomybę atsakovės atžvilgiu turėjo būti analizuojamos ir vertinamos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos CK 6.

Civilinė atsakomybė — tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius žalą ar sumokėti netesybas baudą, delspinigiuso kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius žalą ar sumokėti netesybas baudą, delspinigius CK 6. Pagal CK 6. Neteisėtumu laikomas ne tik konkretaus įstatymuose ar sutartyje nustatyto įpareigojimo nevykdymas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad neteisėti veiksmai — tai veikimas arba neveikimas, bet abiem atvejais jie turi būti neteisėti — prieštarauti teisinių aktų įstatymų, kitų norminių aktų nuostatoms ar teisei pažeidžiama bendro pobūdžio pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai.

Neveikimas yra tada, kai asmeniui nustatyta pareiga ką nors atlikti, ką nors daryti, kokiu nors būdu elgtis ar dar kitoks nurodymas būti aktyviam, bet asmuo tos pareigos nevykdo.